+385 (0)51 211 276
travel@jadroagent.hr


Opći uvjeti na međunarodnim linijama

U skladu sa propisima S.O.L.A.S. i Odredbama Europske Unije 98/41 prihvaćenih od Grčke D.P. 23/99 obavezno je, iz sigurnosnih razloga, prilikom rezervacije navesti sljedeće podatke:

 • prezime, ime (inicijal),
 • spol,
 • dobna skupina (drasla osoba/dijete/novorođenče),
 • tip vozila i registracijski broj.

Putnici koji nisu državljani zemalja članica Europske Unije,obavezni su dostaviti i slijedeće podatke:

 • nacionalnost,
 • broj putovnice i datum rođenja.

Putnici koji zahtijevaju posebnu njegu,moraju o istom obavjestiti svog putničkog agenta ili glavni rezervacijski ured brodara.

REZERVACIJE

 • Rezervaciju i kupovinu karata je moguće izvršiti u svim ovlaštenim putničkim agencijama,u centralnom uredu brodara ili u lučkim uredima,kao i putem službenih stranica Minoan Linesa, www.minoan.gr.
 • Karta vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i samo za polaznu luku koja je u njoj navedena.
 • Karta je strogo osobna i izdaje se na ime putnika. Nije prenosiva i vrijedi samo za određeni smještaj i putovanje za koje je izdana. Svaka promjena mora se prijaviti agenciji koja ju je izdala, središnjem uredu brodara ili lučkim uredima.
 • Putnici sa kartom na "otvoreni datum" trebaju potvrditi svoju rezervaciju dosta unaprijed posebno u visokoj sezoni. Takve karte vrijede godinu dana od dana izdavanja. Svaku razliku u cijeni plaća putnik te karta mora biti potvrđena od strane središnjeg ureda i lučkog ureda brodara,kako bi se osigurala rezervacija.

OTKAZIVANJE

DOMAĆE LINIJE

 • Od datuma izdavanja karte sve do 14 dana prije zakazanog polaska,iznos putne karte vraća se u cijelosti.
 • od 13 dana do 7 dana prije zakazanog polaska: 75% iznosa putne karte
 • od 6 dana do 12 sati prije zakazanog polaska: 50% iznosa putne kart

MEĐUNARODNE LINIJE

 • Od datuma izdavanja karte sve do 30 dana prije zakazanog polaska,iznos putne karte vraća se u cijelosti.
 • od 29 dana do 7 dana prije zakazanog polaska: 75% iznosa putne karte
 • od 6 dana do 24 sati prije zakazanog polaska: 50% iznosa putne karte
 • Na dan zakazanog polaska: nema povrata novca
 • Povrat novca je moguć isključivo u agenciji u kojoj su karte izdane...

GUBITAK PUTNE KARTE

U slučaju gubitka putne karte, putnik je dužan obavijestiti agenciju koja ju je izdala ili sjedište brodara pisanim putem. Putniku se naplaćuje izdavanje nove karte.Međutim,povrat novca za izgubljenu kartu je moguć nakon 3 mjeseca od datuma putovanja,ukoliko Odjel za kontrolu karata,utvrdi da ista nije bila iskorištena.

CJENIK / POPUSTI

 • Cijene uključuju pomorski prijevoz (domaće i međunarodne linije) u odabranoj kategoriji smještaja i sve lučke troškove.Hrana i piće nisu uključeni.
 • Popust od 30% odnosi se samo na međunarodne linije, s povratkom iz bilo koje luke, pod uvjetom da su oba putovanja, polazno i povratno, rezervirana u isto vrijeme.Popusti se ne zbrajaju i samo se jedan od njih može odobriti kada su za to ispunjeni uvjeti.
 • Putnici koji imaju pravo na popust moraju to reći prilikom izvršenja rezervacije.Jednom kada je karta izdana,nije moguće ostvariti nikakve povrate novca zbog razlike u cijeni.
 • Predviđene su posebne cijene za grupe, kamione, autobuse i vozila bez pratnje.

KABINE

Kabine su dvokrevetne, trokrevetne ili četverokrevetne prema broju osoba koje ih koriste, a ne prema broju ležaja u kabini.

DJECA

 • Djeca mlađa od 4 godine putuju besplatno i nemaju pravo na ležaj ili sjedalo.Međutim,mora im biti izdana karta za besplatan ukrcaj.
 • Djeca od 4 do 12 godina starosti imaju pravo na 50% popusta u svim smještajnim kategorijama.
 • Djeca moraju uvijek biti u pratnji odrasle osobe.

UPUTE ZA UKRCAJ TE ZA UKRCAJ

Putnici i njihova vozila dužni su se javiti u ured za ukrcaj (check-in):

 • najmanje pola sata prije polaska za sve putnike na domaćim linijama i 2 sata za putnike na međunarodnim linijama.
 • najmanje 1 sat prije polaska za sve putnike na domaćim linijama i 2 sata za putnike na međunarodnim linijama,koji su u pratnji vozila. U protivnom brodar zadržava pravo raspolaganja njihovim rezerviranim mjestima bez obveze povrata uplaćenog iznosa.
 • Vozila se ukrcavaju prema važećim propisima lokalnih lučkih vlasti u luci ukrcaja. Vozači su odgovorni za ukrcaj/iskrcaj svojih vozila na temelju uputa dobivenih od posade broda.
 • Ostali putnici moraju napustiti vozilo prije njegova ukrcaja.
 • Kategorija vozila navedena je na karti prema navodima putnika.

 

SIGURNOST NA BRODU SIGURNOST NA BRODU

 • Brodar i brod nisu odgovorni za nesreću, gubitak ili štetu nastalu prije ukrcaja, za vrijeme ukrcaja/iskrcaja ili nakon iskrcaja.
 • Strogo je zabranjeno nošenje vatrenog oružja, eksploziva, zapaljivih i gorivih tvari,i ostalih opasnih supstanci i materijala na brodu.

PUTNICI S POSEBNIM POTREBAMA

Na svim brodovima se nalaze kabine i zajednički prostori namjenski projektirani za lakši pristup i ugodniji boravak osoba s posebnim potrebama.Zbog ograničenosti takvih kapaciteta, savjetujemo što ranije izvršiti rezervaciju.

PRTLJAGA

 • Prtljaga se može ostaviti u vozilu. Mole se putnici da sa sobom ponesu samo osobne stvari koje su im potrebne tijekom putovanja.
 • Ulaz u garažu za vrijeme plovidbe je zabranjen.
 • Brodar neće biti odgovoran u slučaju gubitka novca ili vrijednih stvari ostavljenih u automobilima, prtljazi, javnim prostorima ili kabinama. Putnici mogu svoj novac i vrijedne stvari pohraniti na čuvanje u brodski ured.

ZAJEDNIČKI PROSTORI

 • Svi putnici imaju pravo slobodno koristiti zajedničke prostore.
 • U salonima i kafićima nije dozvoljeno spavanje i konzumacija jela

KAMPIRANJE NA BRODU

 • Usluga "Kampiranje na brodu" je dostupna od 01.04. do 31.10.
 • Putnici koji kampiraju na brodu mogu koristiti sve javne prostore.Opskrba strujom za karavane i prikolice je besplatna.
 • Iz sigurnosnih razloga izričito je zabranjena upotreba propana ili bilo kojeg drugog plina (otvorenog plamena) za grijanje ili kuhanje;za vrijeme boravka na brodu.

KREDITNE KARTICE

 • Sljedeće kreditne kartice prihvaćaju se u dućanima i " a la carte" restoranima na brodu: AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / MASTERCARD/ EUROCARD.
 • Euro (€) je službena valuta plaćanja nabrodu.

KUĆNI LJUBIMCI

 • Kućni ljubimci putuju besplatno u specijalno projektiranim kavezima na brodskoj palubi.Kućnim ljubimcima nije dozvoljen pristup u unutrašnje zajedničke prostore i kabine.Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za njihovo hranjenje i održavanje higijene.Vlasnici moraju imati sa sobom i važeću zdravstvenu dokumentaciju za svog ljubimca.

OPĆE INFORMACIJE

 • Putnici su dužni pridržvati se svih lučkih, zdravstvenih i carinskih propisa.
 • Putnici su dužni pridržavati se instrukcija kapetana ili posade broda o javnom redu i sigurnosti na brodu.
 • Ukoliko se ukaže razlog za pritužbu za vrijeme boravka na brodu putnici se moraju obratiti kapetanu ili oficiru.
 • Također mogu kontaktirati MINOAN LINES ili lučke vlasti nakon završetka putovanja.
 • Prava i obveze putnika i brodara na domaćim linijama,uređena su Zakonom 3709/2008
 • Ako se ukaže potreba,brodar zadržava pravo zamjene broda po odobrenju Ministarstva trgovačke mornarice i nakon izdavanja putne karte
 • Red plovidbe, cjenik i uvjeti putovanja podložni su promjenama bez prethodne najave.Brodar ne smije povećavati cijenu karte koja je izdana putem e-bookinga do dogovorenog datuma i vremena dostave ili plaćanja karte.U slučaju značajnog povećanja cijene goriva,brodar zadržava pravo na promjenu cijene bez prethodne najave.
 • Vrijeme dolaska navedeno u redu plovidbe označava vrijeme dolaska broda pred luku (pilotska stanica).
 • Brodar ne odgovara za kašnjenje ili otkaz putovanja, za promjenu rute uzrokovanu lošim vremenskim prilikama ili zbog naredbi Ministarstva trgovačke mornarice, lučkih vlasti ili zbog više sile.
 • Ovaj ugovor o prijevozu usklađen je s grčkim zakonodavstvom.Svaki spor koji bi proizašao iz ovog Ugovora u isključivoj je nadležnosti sudova u Pireju,bez obzira na njegovu pravnu osnovu.
 • Prijevoz,bilo domaći ili međunarodni,reguliran je odredbama i financijskim ograničenjima odgovornosti i to: a) Atenskom konvencijom od 13.12.1974. i njenim protokolom od 19.11.1976. (Zakon 1922/1992) i b) Briselskom konvencijom od 25.08.1924. rev. 23.2.1968 i 21.12.1979 (Zakon 2107/1992).Navedene odredbe primjenjuju se na prijevoz putnika,njihove prtljage i vozila budući da su one na snazi u Grčkoj.
 • Svake promjene ili nadopune,od strane putnika,moraju biti prijavljene direktno ovlaštenoj putničkoj agenciji, središnjem uredu brodara i lučkim agentima ili putem službenih stranica Minoan Linesa (www.minoan.gr)

 

developed by Lemax